วิธีสวมหน้ากากอนามัยให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

                เนื่องจากหน้ากากอนามัยคืออุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะมายังผู้สวมใส่ผ่านทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่หากสูดดมเข้าไปสะสมมาก ๆ ก็จะเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจได้ หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรค Covid-19 ที่ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมถึงกลิ่นเหม็นจากสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความรำคาญได้ แต่หากผู้สวมใส่สวมหน้ากากอย่างไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่เหมาะสม โดยวิธีการสวมหน้ากากที่ดีนั้นมีดังต่อไปนี้

  • ทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันผู้สวมใส่จากเชื้อโรคต่าง ๆ ผู้สวมใส่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดมือให้ดีเสียก่อนด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนจะเช็ดมือให้แห้งสนิทจึงสวมใส่หน้ากาก
  • การสวมหน้ากาก กรณีหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป หรือหน้ากากทางการแพทย์จะมีแถบที่เป็นสี และแถบสีขาวให้หันด้านที่มีสีออกทางด้านนอกของหน้ากากออกไปด้านนอก และต้องให้ด้านที่มีขดลวดอยู่ที่ด้านบนสันจมูก กรณีเป็นหน้ากากสีเดียวกันทั้ง 2 ด้าน ให้พิจารณาจากรอยพับของหน้ากาก โดยให้มุมพับเข้าอยู่ด้านในใบหน้า ส่วนกรณีหน้ากากผ้าให้พิจารณาจากสีเข้มและสีอ่อนของหน้ากาก ให้ส่วนที่เป็นสีเข้มหันออกไปด้านหน้า และในกรณีของหน้ากาก N95 รูปร่างจะโค้งออกด้านหน้าตามใบหน้าอยู่แล้ว แต่ต้องให้ลวดอยู่บนสันจมูกด้วย
  • การจัดหน้ากากให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จัดให้สายคล้องหน้ากากอนามัยอยู่รอบใบหูให้เรียบร้อย จัดทรงของหน้ากากให้ปิดจมูกลงมาถึงปลายคาง จากนั้นกดขดลวดให้แนบสนิทไปตามแนวสันจมูก กรณีที่ไม่มีขดลวดให้พิจารณาลูบหน้ากากให้สนิทตามแนวของใบหน้า กรณีเป็นหน้ากากที่สามารถปรับระดับของสายรัดได้ ให้พิจารณาให้สายรัดอยู่ในตำแหน่งที่ดึงหน้ากากให้รัดหน้าได้พอดี หรือหากสายรัดเป็นลักษณะรัดรอบศรีษะให้รัดด้านบนใบหู และด้านล่างใบหู พิจารณาให้แน่ใจว่าแน่นดีไม่หลุดเลื่อนเวลาพูดหรือเคลื่อนไหว
  • กรณีมีการไอจามระหว่างสวมหน้ากาก เมื่อสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วรู้สึกอยากไอจามขึ้นมา ห้ามเลื่อนหน้ากากออกเด็ดขาด และเมื่อไอจามแล้วพบว่าหน้ากากปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้รีบเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที และเสร็จทำความสะอาดบริเวณใบหน้าที่สกปรกให้สะอาดทันที
  • ารถอดหน้ากากออกที่ถูกวิธี เมื่อหน้ากากอนามัยสกปรกหรือต้องการเปลี่ยนใหม่ ให้ผู้สวมถอดหน้ากากออกจากใบหู ม้วนด้านในเข้าด้วยกัน กรณีหน้ากากที่ใช้แล้วทิ้งให้ใช้สายรัดพันเอาไว้ให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง หรือหากไม่สามารถทิ้งได้ทันทีให้หาภาชนะที่ปิดสนิทมากจักเก็บเอาไว้ก่อน จากนั้นให้ล้างทำความสะอาดมืออีกครั้ง

                หลังจากทราบข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เชื่อมั่นได้ว่าการสวมหน้ากากอนามัยของทุก ๆ ท่านจะมีความเหมาะสม สามารถปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ดี

Message us