ผลิตภัณฑ์

PRODUCT

สินค้า


แอนติเจน เทสต์ คิท

แอนติเจน เทสต์ คิท

แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit, ATK, Rapid antigen test) เป็นชุดตรวจที่ใช้ตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้วิธีตรวจ antigen สามารถรู้ผลภายใน 15 นาที

ชิ้นส่วนทางการแพทย์

ชิ้นส่วนทางการแพทย์

ผลิตภายใต้การควบคุมในห้องสะอาด Cleanroom class 1000 และ cleanroom class 10000 ซึ่งมุ่งเน้นความสะอาดและคุณภาพสูงสุด โดยบริษัทพีเอกสเตอร์สามารถผลิตและออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ pxsterมีประสิทธิภาพไวรัส, แบคทีเรีย,และอนุภาคขนาดเล็ก (ฝุ่น)ได้สูง สวมใส่สบาย กระชับใบหน้า หายใจสะดวก


Message us