ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์

Medical personal protective equipment

ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์

ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ได้แบ่งออกเป็นหลายระดับโดยยึดมาตราฐาน

คุณสมบัติ: ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ได้แบ่งออกเป็นหลายระดับโดยยึดมาตราฐาน

  • ANSi/AAMI PB70:2012, Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes in health care facilities
  • EN 14126:2003, Protective clothing- Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
  • GB 19082-2009 technical requirements for disposable protective clothing for medical use

Message us