บทความ

KNOWLEDGE

ข้อควรรู้สู่สุขภาพที่ดี

สินค้าที่มีคุณภาพต้องควบคู่ไปกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงรวบรวมวิธีการใช้งานที่ถูกต้องมาบอกคุณ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงที่สุดของทุกคน

วิธีสวมหน้ากากอนามัยให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

วิธีสวมหน้ากากอนามัยให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

หน้ากากอนามัยคืออุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะมายังผู้สวมใส่ผ่านทางอากาศ หากสูดดมเข้าไปสะสมมาก ๆ ก็จะเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจได้ หรือเชื้อโรคต่าง ๆ

ประเภทของหน้ากากอนามัยและคุณสมบัติการใช้งาน

ประเภทของหน้ากากอนามัยและคุณสมบัติการใช้งาน

การเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานนั้นก็มีความสำคัญและต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก โดยหน้ากากที่เราสามารถพบได้ตามท้องตลาดทั่วไปนั้นมีดังนี้

Message us