หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

Surgical face mask

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ pxsterมีประสิทธิภาพไวรัส, แบคทีเรีย,และอนุภาคขนาดเล็ก (ฝุ่น)ได้สูง สวมใส่สบาย กระชับใบหน้า หายใจสะดวก

คุณสมบัติ: หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ pxster แบบปกป้อง 3 ชั้น

  • BFE, ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียขนาด 2.8 ไมครอนได้ถึง 99% (Bacterial Filitration Efficiency >99%)
  • PFE, ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.1 ไมครอนได้ถึง 99% (Particle Filtration Efficiency >99%)
  • VFE, ประสิทธิภาพการกรองไวรัสได้ถึง 99% (Virus Filtration Efficiency)

หมายเหตุ:

ผ่านมาตราฐานการตรวจสอบสากล ASTM F2100-2020 และ YY/T 0969-2013 โดยมีใบรับรองจากสถานบันตรวจสอบชั้นนำมาตราฐานระดับสากลได้แก่ Nelson laboratories ประเทศสหัรัฐอเมริกา, SGS ประเทศจีน, และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศ

Message us