ชิ้นส่วนทางการแพทย์

Medical parts

ชิ้นส่วนทางการแพทย์

คุณสมบัติ:

ผลิตภายใต้การควบคุมในห้องสะอาด Cleanroom class 1000 และ cleanroom class 10000 ซึ่งมุ่งเน้นความสะอาดและคุณภาพสูงสุด โดยบริษัทพีเอกสเตอร์สามารถผลิตและออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

Message us