แอนติเจน เทสต์ คิท

Clinical test kit

แอนติเจน เทสต์ คิท

คุณสมบัติ:

แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit, ATK, Rapid antigen test)  เป็นชุดตรวจที่ใช้ตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2  โดยใช้วิธีตรวจ antigen สามารถรู้ผลภายใน 15 นาที

Message us